Verwijzen naar Scoliosis Care Clinic ®
U bent arts en vraagt zich af waarom u patiënten zou doorverwijzen naar Scoliosis Care Clinic ®? Wij hebben de belangrijkste voordelen voor u op een rij gezet.
Het multidisciplinaire scoliose revalidatietraject bestaat uit:
o Uitgebreide intakeprocedure met de Revalidatiearts en/of Physician Assistant;
o Gespecialiseerd multidisciplinair scoliose revalidatieprogramma van 16 weken, met controles gedurende het eerste jaar;
o Gespecialiseerde vestiging voor de innovatieve bewezen RSC brace;
o Behandeling aan de hand van bio-psycho-sociaal model;
o Onderhouds- en controleprogramma.

Voor wie?
Het scoliose programma is geschikt voor patiënten met Idiopathische of degeneratieve scoliose en/of Scheuermann, waarbij tevens psychosociale problematiek aan de orde is, of sprake is van pijnklachten of andere klachten. In de regel heeft de patiënt diverse behandelingen doorlopen in de eerste lijn zonder of met onvoldoende resultaat. U kunt de patiënt verwijzen naar revalidatiecentrum Scoliosis Care Clinic ® op basis van poliklinische revalidatie.

Revalidatiecentrum Scoliosis Care Clinic ® is aangesloten bij Zorgdomein. U kunt uw patiënten digitaal verwijzen. U ontvangt per zorgmail een rapportage van het intakegesprek en een eindconclusie na afloop van het traject. Mocht u vragen hebben over verwijzen naar Scoliosis Care Clinic ®, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@scoliosiscareclinic.com of via het Service Center op telefoonnummer 038-4524022.

Diagnostiek
De zorg voor de patiënt met scoliose en/of Scheuermann is vraaggericht. Diagnostiek en zorg zijn afgestemd op de zorgbehoeften van de individuele patiënt op elk moment in de ziektegeschiedenis. Dit is van essentieel belang omdat de hulpvraag van een patiënt in de loop van de tijd kan veranderen. In de meeste gevallen (en zeker in de acute fase) is de primaire hulpvraag om invloed uit te oefenen op de scoliose en daarnaast om de mogelijk pijn te verminderen. De zorgprofessional onderzoekt eerst of de oorzaak van de pijn vastgesteld kan worden (NHG-Standaard Pijn 2015). Als een specifieke oorzaak/diagnose kan worden vastgesteld, wordt voor verdere diagnostiek en behandeling de betreffende, nationale en internationale, richtlijn voor deze specifieke diagnose gevolgd.

Factoren die de scoliose, de mogelijke pijn en de gevolgen van deze pijn tijdens het dagelijks functioneren beïnvloeden, worden in alle fasen van het ziekteproces geïnventariseerd. Factoren die het pijnprobleem beïnvloeden zijn vaak factoren die ontstaan als gevolg van het hebben van pijn die niet meer over gaat. Dit uit zich in (pijn)gedrag, de wijze waarop een patiënt omgaat met de pijn in het dagelijks leven. (pijncoping) en (pijn)beleving en ideeën en gevoelens die de patiënt heeft over pijn. De wijze waarop de patiënt en zijn omgeving omgaan met de pijn kan op zichzelf weer bijdragen aan het complexer maken van het pijnprobleem (Gatzounis 2012, Navratilova 2014). Mocht er sprake zijn van scoliose of Scheuermann of daarmee samenhangende pijnklachten, dan kunt u uw patiënt verwijzen naar revalidatiecentrum Scoliosis Care Clinic ®.

Ons revalidatiecentrum is gespecialiseerd in de BSPTS-Concept by Rigo scoliose Scheuermann revalidatietherapie. Deze therapie is een multidisciplinaire aanpak met revalidatieartsen, psychologen, maatschappelijk medewerkers, ergotherapeuten en zeer gespecialiseerde scoliose fysiotherapeuten. De revalidatietherapie is een integraal multidisciplinair revalidatieprogramma, waarbij het therapie onderdeel is gebaseerd op de internationaal beproefde Katharina Schroth methode die ontwikkeld is in Duitsland in 1912. Het is een intensief therapieprogramma gebaseerd op een drie dimensionele aanpak van de Scoliose door middel van verschillende gespecialiseerde BSPTS-Concept by Rigo oefeningen. Daarnaast wordt een speciale ademhalingstechniek aangeleerd die een reducerende werking op de rotatie van de wervelkolom kunnen realiseren. Er wordt tijdens het gehele therapieprogramma wekelijks de verbeteringen gemeten door middel van de Formetric metingen. Dit zijn onschadelijke oppervlakte metingen, waardoor de resultaten goed gevolgd kunnen worden zonder blootstelling aan te veel röntgenstraling (zie voor de wetenschappelijke onderbouwing de pagina Wetenschappelijke relevantie). De door ons aangeboden Scoliose revalidatietherapie zorgt ervoor dat de progressie van de scoliose bocht zoveel mogelijk gestabiliseerd wordt en dat er verbetering kan ontstaan. Dit revalidatietraject wordt gevolgd door het thuis vijf dagen per week één uur oefenen met behulp van het door ons voorbereide thuisprogramma. Dit is belangrijk gedurende de eerst volgende jaren om de resultaten op lange termijn te behouden. Uiteindelijk zal de intensiteit van het thuis oefenen afgebouwd kunnen worden. Het is van essentieel belang dat men in staat is en bereid is tot het opvolgen van het voorgeschreven thuisprogramma omdat dit een essentieel onderdeel is wat hoort bij de totale revalidatietherapie aanpak.

Hieronder kunt u de Akte van Cessie downloaden.